Kjære korpsbevegelse. Jeg tok feil.

Dere ruler.

Innrømmelser fra en (litt motvillig) korpsmamma.

Slett ikke mye jobb å være korpsmamma

Korps er bedre enn sitt rykte

Som korpsmamma vil jeg avlivemyten om at korps er mer krevende enn andre fritidsaktiviteter.

Hjerneforsker:

Musik er den faglige

udviklings fundament

Korpsunger blir

skarpe gamle

Å spille musikk som liten gir god hukommelse som gammel.

Rekruttering

Erdal Skoles Musikkorps og Drill rekruterer musikanter og drillere i hovedsak fra Erdal Skolekrets men dørene våre er åpen for alle.

Vil du spille i korpset eller drille bør du gå i 3 klasse eller høyere men går du i 2. klasse og har du veldig lyst å begynne kan du søke om lov til å begynne.

 

I tilleg til faste øvelser finner vi på mye morro. Vi reiser på korpstur en gang i året og finner på sosiale ting. Vi deltar også på konserter i nærmiljøet og er med på stevner og konkuranser som passer for oss.

I skolekorps skaper man musikken selv

Korps er lagspill uten reservebenk!

Alle er gode nok - alle er like viktige!

Kjære mamma og pappa!

 

Mange foreldre forbinder korps med dugnad og masse arbeid, men det er ikke så mye som dere tror - ikke mer enn for andre fritidsaktiviteter. Vi arrangerer 17 mai på Erdal hvert år og prøver å få til et par dugnader utenom. I tillegg trenger vi deltakelse fra noen foreldre når vi er ute på tur, arrangere konsert eller andre arrangementer. Alt i alt er det ikke så mye.

" UTSLITT. SELVFØLGELIG.

MEN LYKKELIG. OG TVERS GJENNOM STOLT

korpsforelder om følelsen

etter barnets første 17. mai

Ofte stilte spørrsmål:

 

Hvordan kan man begynne i kopset eller drillen?

-Det beste er å møte opp på Aspirantopptaket hver Høst (egen info) ellers i året kan komme innom en av øvingene som er hver Onsdag kl 18 eller send en mail til Leder for å avtale tid: leder@skolekorpset.org

 

Må vi ha med eller kjøpe egent instrument?

-Nei alle musikanter får låne et instrument av korpset helt gratis så lenge man betaler medlemskontigent.

 

Må man kunne noter?

-Man trenger ikke å kunne noter, noteundervisning får man i korpset av dirigent/lærer.

 

Må man kunne spille et instrument fra før?

-Det er ikke nødvendig å kunne spille et instrument fra før, i korpset vil man få opplæring i det instrumentet man får tildelt.

 

Kan man bestemme selv vilke instument man vil spille?

-Det er mulig å komme med et ønske og vi vil forsøke så godt vi kan og tilpasse det slik at alle blir fornøyd, noen ganger kan det variere vilket instrument man mestrer.

 

Hvem er det som underviser/dirigerer?

-Dirigent og lærere er inleide musikklærere fra bla. Askøy Kulturskole. Alle som underviser har relevant utdannelse innen musikk.

 

Hvordan er undervisningen lagt opp?

-Når man begynner i korpset starter man med enkelt undervisning en gang i uken, i hovedsak rett etter skoleslutt.

Etter en stund når man har lært å mestre instrumentet og kan spille enkle stykker begynner man med samspill i et aspirantkorps. etter et år som aspirant begynner man i juniorkorpset og deltar på fellesøvingene hver Onsdag. Etter1 år i Juniorkorpset begynner man i Hovedkorpset.

 

 

I korpset lærer man å spille et instrument og lese noter. Alle instrumentene og stemmene er like viktige

I korpset får man mange nye venner på tvers av klassetrinn. Vi er opptatt av godt miljø og trivsel for alle.

5 GRUNNER TIL Å BLI MED I KORPS

1 . S A M S P I L L

Det å lykkes sammen er viktigst i skolekorpset.

Barna lærer av hverandre og gjør hverandre gode.

 

2. MESTRINGSFØLELSE

I skolekorpset lærer barnet ditt å spille et instrument

eller å drille. Alle liker å mestre, og øvelse gjør mester.

 

3. ALLE ER MED

Hvert barn starter på sitt nivå og alle er likeverdige.

 

4. FELLESSKAP

På turer, kurs og seminarer møtes barna på tvers av

alder og får venner for livet.

Foresattes medvirkning gir unik mulighet til å bli kjent

med de andre barnas foresatte.

Barnet synes det er kjekt at du er med!

 

5. TRYGGHET

Gi barnet en trygg oppvekst og en hobby for livet.

© Copyright 2016 Erdal Skoles Musikkorps