HISTORIE OG FORMÅL

 

Erdal Skoles Musikkorps ble stiftet 5. mars 1969 som et brass-band, men gikk over til janitsjar-besetning i 1982. Korpset rekrutterer gutter og jenter fra Erdal skolekrets, og er tilsluttet Norges Musikkkorps Forbund gjennom NMF Hordaland. Korpsets formål er i følge vedtektene :

 

Korpsets formål er å stimulere medlemmenes interesse for musikk, og å hjelpe dem å utvikle sine musikalske evner og høyne den musikalske forståelse hos dem. Korpset skal medvirke til at medlemmene setter seg positive mål og idealer, og utvikler seg til sunn og god ungdom. Dessuten medvirke til god lagånd, godt kameratskap og selvdisiplin. Korpsets formål utad er dessuten å bidra til styrking og utvikling av distriktets kulturarbeid.

 

ORGANISERING :

Korpsets høyeste myndighet er årsmøtet, og korpset ledes til daglig av et styre iht korpsets lover. Korpset er delt inn i tre grupper; Hovedkorps, juniorkorps og aspiranter. Hovedkorpset’s dirigent er Øyvind Stømer.

 

Organisering av aktiviteter skjer gjennom arbeidsgrupper som settes opp hvert skoleår. Foreldrene deles inn i arbeidsgrupper som får ansvaret for gjennomføring av oppgavene som tilligger gruppen. 17. mai – arrangementet på Erdal er korpsets viktigste inntekskilde, og krever mye engasjement. Til dette arrangementet settes det opp egne grupper som har ansvar for delaktiviteter under arrangementet.

 

REGLEMENT :

Styret har ansvaret for å revidere korpsets reglement. Dette reglementet skal være til hjelp for både musikanter og foreldre, og gir både retningslinjer og informasjon om mange praktiske ting i forbindelse med korpsets aktiviteter.

 

ØVELSER :

Øvelsene foregår i dag på Erdal barneskole, hvor vi disponerer gymsal og klasserom for gruppeøvelser. Her har vi også materiellet vårt lagret. Øvelsene foregår hver onsdag i tiden 1700-2000, avhengig av hvilken gruppe den enkelte musikant tilhører.Vi har også enkeltøvinger Mandag og Fredag i sfo-tiden

 

Erdal Skoles Musikkorps er et janitsjarkorps, og har pr i dag følgende besetning :

 

Fløyte

Klarinett

Saksofon

Kornett Horn

Baryton

Trombone

Tuba

Slagverk

Kontakt oss

 

Erdal Skoles Musikkorps

Postboks 338

5323 KLEPPESTØ

 

mail: leder@skolekorpset.org

© Copyright 2016 Erdal Skoles Musikkorps